Haftalık taslak

 • BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

  Bu dersin amacı insan kaynakları yönetiminin temel prensipleri hakkında genel bilgi vermektir. Dersin sonunda öğrenci, insan kaynakları yönetiminin önemini kavrar, insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel konuları öğrenir, konuyla ilgili teknikleri uygulayabilir ve geliştirebilir.

  Dersin içeriğinde yer alan konular; insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, örgütlerde insan ve grup davranışları, iş analizi ve tanımı, insan kaynaklarının planlanması, insan kaynağı seçimi ve yerleştirmesi, hizmet içi eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve planlaması, performans yönetimi ve değerlendirmesi, ücret yönetimi, çalışma mevzuatı ve temel uygulamalar, uluslararası insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemleri ve insan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 

  Ders kapsamında bir ara sınav ve bir final yapılacaktır. 

  Derse devam zorunludur. Tüm derslere devam eden öğrencilere birer ödül verilecektir. 

  Ders kitabı olarak aşağıda künyesi verilen kitaplar kullanılacaktır. Öğrencilerin bu kitapları tedarik etmesi zorunlu değildir. Sınavlar derste anlatılan içerikler göz önüne alınarak hazırlanacaktır.

  - Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi (8. bs.). İstanbul: Beta.

  - Sadullah, Ö. ve diğerleri. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi (6. bs.). İstanbul: Beta. 

  Dersin sınavları çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve eşleme türünde yapılacaktır. 

 • 17 Eylül 2015

  • 24 Eylül 2015

   Kurban Bayramı Tatili

   • 1 Ekim 2015

    İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

    Ders slaytları

    • 8 Ekim 2015

     İş analizi ve iş dizaynı

     Ders slaytları

     • 15 Ekim 2015

      İnsan kaynakları planlaması

      Ders slaytları

      Derste gösterilen videolar; 

      Ofis insanı 1

      Ofis insanı 2

      Pablo ve Bruno

      • 29 Ekim 2015

       Cumhuriyet Bayramı Tatili

       • 5 Kasım 2015

        Eğitim ve Geliştirme

        Ders slaytları

        • 12 Kasım 2015

         Performans Değerlendirme

         Ders slaytları

         • 19 Kasım 2015

          Ara sınav

          • 26 Kasım 2015

           Kariyer geliştirme ve iş değerleme

           Ders slaytları 

           • 3 Aralık 2015

            Ücret Yönetimi

            Ders slaytları

            • 17 Aralık 2015

             İnsan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları

             Ders slaytları

             • 24 Aralık 2015

              Uluslararası insan kaynakları yönetimi

              Ders slaytları

              Genel değerlendirme

              Slaytlarda yer alan örnek http://www.slideshare.net/ozdemirmusta/uluslararasi-iky-2756042 adresinden alınmıştır.