Haftalık taslak

 • Genel

  BBY251 Sistem Analizi

  Arş. Gör. Güleda Doğan (guledaduzyol@gmail.com)

  Pazartesi, 9.30-12.30, Emel Doğramacı Amfisi


  Dersin amacı

  Bu derste öğrencilerin sistem analizi ile ilgili kavramları anlamaları, araçları öğrenmeleri ve farklı senaryolar söz konusu olduğunda sistem analizinin aşamalarını uygulayarak ve ilgili teknikleri kullanarak çeşitli çözümler üretebilmeleri amaçlanmaktadır. 

  Dersin öğrenme çıktıları

  Bu dersin sonunda öğrenci; sistem, sistem kuramı, sistem analizi kavramları ile sistemin temel unsurları, sistem türleri ve sistem yaşam döngüsünü açıklayabilir, sistem analizinin aşamalarını uygulayabilir, ilgili teknikleri ve araçları kullanabilir.

  Dersin içeriği

  Bu ders kapsamında "sistem" kavramı, sistem düşüncesi, genel sistem kuramı, sistem yaşam döngüsü (sistem analizinin aşamaları), sistem analizinin çeşitli aşamalarında kullanılan araç ve teknikler (zaman tahmin teknikleri, Gantt Grafikleri, Network Diyagramları, GASP, İş Akış Şemaları, Karar Ağaçları, Karar Tabloları, tasarım diyagramları, sistem modelleme, Veri Akış Şemaları, HIPO, Warnier Orr-Diyagramları, Nassi-Shneiderman Grafikleri) hakkında bilgi verilmektedir.

  Kaynaklar

  - Kendall, K.E. ve Kendall, J.E. (2011). Systems analysis and design (8.bs.). New Jersey: Prentice Hall.
  - Osborne, L.N. ve Nakamura, M. (2000). Systems analysis for librarians and information professionals. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited.
  - Rowley, J. E. (1992). The basics of systems analysis and design for information managers. London: Clive Bingley
  - Silver, G. A. ve Silver, M. L. (1989). Systems analysis and design. Reading: Addison Wesley.
  - Yalvaç, M. (2000). Kütüphane ve bilgi merkezlerinde sistem analizinin önemi ve uygulanabilirliği. İstanbul: Çantay Kitabevi.

 • 2. Hafta (21 Eylül 2015)

  Kurban Bayramı Tatili

  • 3. Hafta (28 Eylül 2015)

   Konu: Giriş ve Kuramsal altyapı (Sistem düşüncesi, sistem teorisi/kuramı, sistem tanımları, sistemin ana unsurları/bileşenleri, sistem hiyerarşisi, sistem türleri/sistemlerin sınıflandırılması)

   Ders slaytları


  • 4. Hafta (5 Ekim 2015)

   Konu: Sistem Analizi (Nedir, niçin yapılır (avantajları), sistem analistinin taşıması gereken özellikler)

   Ders slaytları

   Bir sistem analisti olarak yaratılmadığınızın 10 işareti

  • 5. Hafta (12 Ekim 2015)

   Konu: Sistem analizi yaşam döngüsü (Sistem analizinin aşamaları: planlama, analiz, tasarım, geliştirme, kurma)

   Ders slaytları

   • 6. Hafta (19 Ekim 2015)

    Konu: Planlama Araçları (Zaman planlama, zaman tahmin yöntem ve yaklaşımları, GANTT Şemaları, Network Diyagramları, GASP Şemaları, tekniklerin avantaj ve dezavantajlarının ele alınarak karşılaştırılması, uygulamalar)

    Ders slaytları

   • 7. Hafta (26 Ekim 2015)

    Konu: Planlama Araçları (Zaman planlama, zaman tahmin yöntem ve yaklaşımları, GANTT Şemaları, Network Diyagramları, GASP Şemaları, tekniklerin avantaj ve dezavantajlarının ele alınarak karşılaştırılması, uygulamalar)

    Ders slaytları

    Ödev 2 hakkında

   • 8. Hafta (2 Kasım 2015)

    Ders yapılamayacak

    • 9. Hafta (9 Kasım 2015)

     Ara sınav

     Emel Doğramacı Amfisi, 11:15 - 12:15

     • 10. Hafta (16 Kasım 2015)

      Konu: Geleneksel Tasarım Araçları (Tasarım diyagramları/şemalarının avantajları, karar ağaçları, karar tabloları, iş akış şemaları)

      Ders slaytları

      • 11. Hafta (23 Kasım 2015)

       Konu: Geleneksel Tasarım Araçları (Tasarım diyagramları/şemalarının avantajları, karar ağaçları, karar tabloları, iş akış şemaları)

       Ders slaytları

       • 12. Hafta (30 Kasım 2015)

        Konu: Yapısal Tasarım Araçları (Veri Akış Diyagramları, HIPO, Warnier-Orr Diyagramları, Nassi-Shneiderman Şemaları)

        Ders slaytları

       • 13. Hafta (7 Aralık 2015)

        Konu: Yapısal Tasarım Araçları (Veri Akış Diyagramları, HIPO, Warnier-Orr Diyagramları, Nassi-Shneiderman Şemaları)

        Ders slaytları

       • 14. Hafta (14 Aralık 2015)

        Konu: Bilgi Merkezlerinde Sistem Analizi


       • 15. Hafta (21 Aralık 2015)

        Konu: Sistem analizinde kullanılacak yazılımlar