Haftalık taslak

 • Genel

  Ders Sorumlusu

  Arş. Gör. Tolga Çakmak - tcakmak@hacettepe.edu.tr, 0312 297 82 00 / 125

  Ders Günü ve Yeri

  Ders, haftada bir defa üç saat teorik olarak verilmektedir. Öğrencilerin derse katılmaları için Çarşamba günleri 09.30-12.30 saatlerinde B8-102 numaralı sınıfta bulunmaları gerekmektedir.

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ile ilgili temel kavramlar, süreç, sorunlar, politikalar ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

  Dersin Kredi ve AKTS Bilgileri

  Bu ders, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans ders programında yedinci yarıyılda verilir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ulusal kredi sistemine göre üç, AKTS kredi sistemine göre ise 6 kredi kazanırlar.

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Bu dersi alan öğrencilere;

  • Bilimsel ve kültürel miras kavramları ve bu kavramlarla ilgili kuramsal gelişmeler hakkında bilgi verilir.

  • Bilimsel ve kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişimi, dijitalleştirilmesi ile ilgili süreçlerin neler olduğu anlatılır.

  • Bilimsel ve kültürel miras ürünlerine yönelik olarak uygulanan dijital koruma teknikleri anlatılır.

  • Bilimsel ve kültürel miras nesnelerinin dijital ortamda korunması için tekniklerin uygulanması/belirlenmesi aşamalarında karar verme/seçim yapma becerisine sahip olması için gerekli bilgi ve beceri kazanımları aktarılır.

  Dersin İçeriği

  Ders kapsamında öğrencilere bilimsel ve kültürel miras, bilimsel ve kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi ve erişim, dijitalleştirme süreçleri, dijital içeriğin tanımlanması ve metadata uygulamaları, dijital varlık yönetimi, dijital koruma süreçleri, strateji ve standartlar, dijital içeriğin özgünlüğü, güvenilirliği, bütünleştirilmesi ve telif hakları üzerinde durulmaktadır. Ders içeriğinde ayrıca Türkiye’de kültürel miras ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesine yönelik durum ve örnek uygulamalar anlatılmaktadır.

  Ders Materyalleri ve Kaynaklar

  Ders ile ilgili anlatılan konulara ilişkin temel kaynaklar, haftalık okuma parçaları ve sunuş slaytları dersin web sayfası üzerinde haftalık akış içerisinde verilmektedir. Her derse ait sunuş slaytları ilgili dersin yapılmasının ardından en geç iki gün içerisinde indirilebilir bir formatta dersin web sayfasında yayınlanır.

  Herhangi bir engeli nedeniyle ders web sayfasına, materyallerine ya da uygulamalarına erişim ve ulaşımda sorun yaşayan öğrencilerin en kısa sürede ders sorumlusu ile iletişime geçmesi gerekmektedir.


  Dersin Gerekleri ve Devam Durumu

  Dersin işlenişi yüz yüze dersler ve dersin resmi web sayfası aracılığıyla gerçekleştirilir.


  Öğrencilerin yüz yüze derslere gelmeden önce ilgili ders konuları ile ilgili olarak verilen okuma parçalarını takip etmeleri ve verilen ödevleri zamanında teslim etmeleri beklenmektedir. Ödevlerle ilgili ayrıntılar ilgili ders haftalarında ve dersin resmi iletişim platformlarında verilmektedir.


  Bütün öğrencilerin Dersin resmi iletişim platformlarını takip etmeleri, bu platformlardaki profillerini aktifleştirmeleri, ilgili haftalardaki içerikleri ve ders forumuna abone olarak bu platformları derse gelmeden önce en az bir kere kontrol etmeleri gerekmektedir.


  Öğrencilerin yüz yüze derslere devam etmeleri Hacettepe Üniversitesinin Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. Maddesi doğrultusunda zorunludur. Üç dersten fazla yüz yüze derse katılmayan öğrenciler F1 notu ile başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilerin listesi genel sınavlardan önce kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine uygun bir şekilde ilan edilir. Bu öğrencilerin dönem sonunda yapılan genel sınav ve bütünleme sınavlarına girme hakları bulunmamaktadır. Dersi daha önceki dönemlerde programına alıp F2 veya F3 notlarından birini alarak başarısız olmuş olan öğrencilerin yüz yüze derslere girmeleri öğrencilerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu nedenle yüz yüze derslere devam etmeyen öğrenciler dersin ödev ve uygulamalarından sorumlu olmakla birlikte kısa sınav ve ara sınavlara girebilirler. Bu öğrenciler, dersin uygulamalarını yerine getirmemeleri veya sınavlara girmemeleri durumunda başarısız sayılırlar.

  Tatiller veya yapılamayan dersler için ders sorumlusu telafi dersler yapabilir. Bu dersler çevrimiçi dersler ya da ders günü dışında belirlenen bir zamanda yapılabilir. Bu uygulamalar, yüz yüze derslerle aynı statüdedir.

  Dersin Değerlendirmesi

  Ders sürecinde değerlendirmeler, öğrencilerin derse aktif katılımları, kısa sınav, ödev notları ile ara sınav ve genel sınav sonuçlarına göre yapılır. Ders süresinde bir ara sınav ve bir genel sınav uygulanır. Dersin sınav ve uygulamaları, ders gününden farklı bir zamanda yapılabilir. Ödevlerin ve kısa sınavların sayısı farklılık gösterebilir. Ders sorumlusu bu uygulamalarda öğrencilere en az bir hafta öncesinden haber vermek ve duyuru yapmakla sorumludur.

  Genel değerlendirme sürecinde ödevler, uygulama çalışmaları ve kısa sınavlar %20, ara sınav %30, genel sınav ise %50 etkilidir.

  Herhangi bir nedenle ara sınava ya da kısa sınavlara giremeyen öğrenciler, sınava girememe nedenlerini belgelendirmek koşuluyla telafi sınavı talep edebilirler. Bu sınav öğrencinin mazeret bildirmesinin ardından en geç iki hafta içerisinde uygulanır.

  İletişim Süreçleri

  Öğrenciler bu ders ile ilgili sorularını ders sırasında, ofise gelerek ya da elektronik ortam aracılığıyla sorabilirler. Elektronik ortam üzerinden iletişime geçmek için öğrenciler dersin web sayfasındaki duyuru forumunu kullanabilirler. Ayrıca tcakmak@hacettepe.edu.tr adresinden de ders sorumlusuna ulaşabilirler.

  Öğrenciler tarafından yazılı olarak verilen kısa sınav, ara sınav ve ödev gibi ders uygulamalarına öğrencinin uygulamayı teslim etmesinden itibaren en geç iki hafta içerisinde geri bildirim sağlanır. Öğrenciler sınavla ilgili geri bildirimlere yönelik itirazlarını ve inceleme isteklerini ders sorumlusunun geri bildirim vermesinin ardından bir hafta içerisinde iletebilirler.

  Etik Sorumluluklar

  Dersi alan öğrenciler, ders kapsamında belirtilen uygulamaları kendi çabalarıyla ve başka bir yerden yardım almadan yapmalıdır. Aksi bir durum tespit edildiğinde ilgili idari süreçler uygulanır. Öğrencilerin ayrıca ders devam çizelgelerindeki beyanlarında da bu duruma karşı hassasiyet göstermeleri beklenmektedir.

  Öğrenciler ödev ve uygulama teslimlerinde atıf verme ve kaynak gösterme kurallarına uymalı ve intihal uygulamalarına başvurmamalıdır. Ders sorumlusu ayrıca derste kullandığı bütün materyallerle ilişkin kaynak göstermelidir.

  Ders sorumlusu öğrencilere ait verileri (sınav notları ve özel durumları) gizli tutmakla sorumludur. Ders sorumlusu bütün değerlendirme ve etkileşim süreçlerinde objektif davranır. Ayrıca bu ders kapsamında araştırma amacıyla muhtemel olarak öğrencilerden toplanabilecek veriler konusunda öğrencilerin tamamen gönüllülük esasında bulunmaları göz önüne alınır.

  Kullanım Koşulları

  Bu ders, “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. Bu lisans, ders içeriğinin, uygulamaların ve kısa sınavlardaki soruların tamamına veya bir bölümünü kaynak göstermek şartıyla derleyerek, geliştirerek veya bire bir aynı şekilde kullanılması hakkı tanır.

  Bu dersi programlarına alan öğrenciler veya diğer araştırmacılar, dersin verildiği eğitim-öğretim yılındaki içeriğe sürekli olarak erişebilme olanağına sahip olurlar.

 • 14 Eylül - 20 Eylül

  Giriş - Temel Kavramlar ve Kültürel Miras

 • 21 Eylül - 27 Eylül

  Kurban Bayramı nedeniyle yüz yüze ders yapılmayacak.

  • 28 Eylül - 4 Ekim

   Digital Heritage 2015 Konferansı nedeniyle yüz yüze ders yapılmayacak ancak bu ders telafi olarak çevrimiçi ya da yüz yüze ders şeklinde sonraki hafta içerisinde yapılacaktır. 

   Not: Ekle-Sil haftası (öğrencilerin dersi programlarına almaları ya da ders programlarından çıkarmaları için son tarih: 9 Ekim 2015)


   • 5 Ekim - 11 Ekim

    Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi, Türkiye'de Kültürel Miras 

    • Kültürel Miras
    • Kültür Ekonomisi
    • Kültürel Mirasın Gelişimi
    • Türkiye'de Gelişim
    • Kültürel Miras Kategorileri ve Örnekleri
    • Kültürel Miras ile ilgili görüşler
    • Kültürel Miras ile ilgili kurumlar
    • Türkiye'deki uygulamalar ve düzenlemeler
    • Kültürel Mirasın Korunması

    Kaynaklar:

   • 12 Ekim - 18 Ekim

    Kültürel Miras ve Dijitalleştirme İlişkisi, Dijitalleştirmeye Giriş

    • Dijitalleştirme
    • Neler Dijitalleştirilir?
    • Örnek Dijitalleştirme Senaryoları (Uygulama)
    • Nelere dikkat edilmesi gerekir?
    • Neden zor? ya da zor mu?
    • İş akışı
    • Kim yapmalı?
    • Seçim, Format ve Sunum
    • Neden ve ne yapılmalı?
    • Temel bileşen ve işlevler neler?
    • Genel Değerlendirme

    Kaynaklar:

    • Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012).Türkiye’de kültürel bellek kurumlarındaki dijitalleştirme çalışmalarının düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 13(2), 418-436. (PDF)
    • AccessIT Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Eğitimi - http://www.acikders.net/mod/lesson/view.php?id=904
    • Digitization 101 - http://hurstassociates.blogspot.com.tr/search/label/Definition
    • Çakmak, T. (2013, 28 Mart). Dijital varlıkların yönetiminde yeni teknolojiler ve tanımlama standartları. Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı‘nda sunulan bildiri. İstanbul: Atatürk Kitaplığı.(PDF)
   • 19 Ekim - 25 Ekim

    ECIL 2015 Konferansı nedeniyle yüz yüze ders yapılmayacak ancak bu ders telafi olarak çevrimiçi ya da yüz yüze ders şeklinde sonraki hafta içerisinde yapılacaktır.

    Bu hafta yüzyüze ders olmayacağından aşağıdaki etkinliklerden birine katılım göstermeniz derse katılım olarak kabul edilecektir.

    • Açık Erişim Çalıştayı: http://calistay.acikerisim.org/
    • Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme, Elektronik Arşiv, Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu: http://ebeyas.org/ - (katılım 500 kişi ile sınırlı eğer bu etkinliğe katılmayı planlıyorsanız önceden kayıt olmanızda fayda var.)

    • 26 Ekim - 1 Kasım

     29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil, yüzyüze ders yapılamayacak

     • 2 Kasım - 8 Kasım

      Dijitalleştirmenin Planlanması ve Dijitalleştirmede Süreç Yönetimi

     • 9 Kasım - 15 Kasım

      Dijitalleştirme Modelleri, Standartları ve Entelektüel Mülkiyet Hakları

     • 16 Kasım - 22 Kasım

      Dijitalleştirilen Materyallerin Tanımlanması

     • 23 Kasım - 29 Kasım

      Dijitalleştirme Eğitimi

     • 30 Kasım - 6 Aralık

      Dijital Kütüphane Yazılımları ve Dijital Koruma

     • 7 Aralık - 13 Aralık

      Ara Sınav

      • 14 Aralık - 20 Aralık

       Türkiye’de Dijital Koruma Uygulamaları, Genel Değerlendirme


       http://www.slideshare.net/Tolgaakmak/vekam2

       • 21 Aralık - 27 Aralık

        BBY 467 Kültürel Mirasın Yönetimi ve Dijitalleştirme Projeleri Semineri  Ödev teslimi

        Ders Değerlendirmesi