Bu derste hukuk, yasal sistem, Türk hukuk sistemi, hukuk literatürü, hukuk kütüphaneleri ve kullanıcıları tanıtılmakta; yasal bilginin oluşumu, dağıtımı ve erişimi hakkında bilgi verilmekte; bilgi koruma, bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili konular tartışılmaktadır. Hukuk fakülteleri, hukuk firmaları ve devlet kurumlarında bilgi ihtiyacı, bilgi merkezi ve hizmet tasarımı, konuyla ilgili mali mevzuat ve stratejik planlamanın anlatıldığı derste; hukukla ilgili yayınlara erişimde uluslararası (Westlaw, Lexis-Nexis vb) ve yerel (Kazancı, Hukuk Türk vb) veri tabanları ile yasal dokümanlara (içtihat, emsal karar, mevzuat vb) erişimi sağlayan bilgi erişim araçları tanıtılmaktadır.