Bu derste tıp ve sağlık bilimleri alanının ve kullanıcılarının özellikleri, bilgi ihtiyaçları, bilgi kaynakları ve bunlara erişim yöntemleri tanıtılmaktadır. Derste tıp kütüphaneleri, türleri, koleksiyon oluşturma, açık erişim kaynakları, sınıflama sistemleri, MeSH, hizmet tasarlama konuları ele alınmakta; kanıta dayalı tıp, geleneksel tıp uygulamalarından farkı, kanıt bilgi sunan kaynaklar ve erişim yolları anlatılmaktadır. Tıbbi bilgiye erişimde önemli kurumlar ve veri tabanları (MEDLINE, PubMED, EMBASE, Cochrane Library, Uptodate vb); tıbbi dokümantasyon, klinik verilerin düzenlenmesi ve konuyla ilgili standartlar incelenmektedir.