Dersin amacı; öğrencilerin, Öğretim Yönetim Sistemi'nin (ÖYS) ne olduğunu ve ÖYS ile ilgili temel kavramların neler olduğunu bilmelerini sağlamak ve öğrencilere ÖYS'nin hangi amaçlarla, kimler tarafından ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmaktır.

Dersin sonunda öğrencilerin, ÖYS ile ilgili temel kavramları bilmesi, ÖYS ihtiyacını fark edebilmesi ve ihtiyaç doğrultusunda ÖYS kullanımını sağlayabilmesi beklenmektedir.