Bilgi yönetimiyle ilgili temel kavramlar (bilgi, düzenleme, yönetim, bilgi kuramı –epistemoloji-, vd.); Bilgi düzenleme ve yönetiminin kavramsal temelleri: modern yönetim, sistem yaklaşımı, bilişim; Bilgi yönetiminin tarihçesi; Bilgi yerleşimleri (habitats); Bilgi yöneten örgütler olarak kütüphaneler, arşivler ve müzeler; Bilgi toplumu; Bilgi yönetimi teknolojileri (VTYS, kullanıcı arayüzleri, veri ambarları, veri madenlemesi, vd.); Bilgi yönetimi ve dil: Bilgi erişim için belgelerin dil kullanılarak tanımlanması; ontolojiler, üst veri; iki dilde-çok dilde sistemler; doğal dille işleme; Bilgi yönetimi ve bilişsel bilim; Bilgi kullanıcıları; Bilgi yöneticileri; Bilgi yönetimiyle ilgili kuramlar; Yenilik yönetimi; İş süreçleri yönetimi; Yönetim bilgi sistemleri; Bilgi mimarisi; Bilgi yönetimi ve yasal çerçeve; Bilgi yönetimi ve toplumsal etki; Bilgi yönetiminin geleceği.

Dersin hedefleri ve amaçları: Öğrencilerin bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramların diğer disiplinlerle ilişkisini, bilgi yönetimini etkileyen diğer disiplinlere ait gelişmeleri bilgibilim perspektifinden irdelemelerini sağlamaktır.

Öğrenme çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci bilgi yönetimiyle ilgili temel kavramları birbirinden ayırt edebilecek, farklı disiplinlerde bilgi ile ilgili olarak yaygınlıkla kullanılan kavramları anlayacak, aralarındaki farkları mantıklı bir biçimde açıklayıp tartışabilecektir.

Ders kitapları:

  • Lankes, R.D. (2011). The Atlas of New Librarianship. Cambridge, MA: MIT Press.
  • Glushko, R.J. (ed.) (2013). The Discipline of Organizing. Cambridge, MA: MIT Press. (epub)
  • Buckland, M. (1991). Information and Information Systems. Praeger.
  • Norton, M.J. (2000). Introductory Concepts in Information Science. New Jersey: ASIS.


Dersin gerekleri: Öğrencilerin her derste verilen bölümleri okumaları ve verilen ödevleri mutlaka tamamlamaları gerekmektedir (Ödevlerle ilgili bilgiler ayrıntılı programda verilecektir). 

Derse devam zorunludur. Derste cep telefonları tamamen sessize alınmalı ve kesinlikle kullanılmamalıdır. Ders başladıktan sonra (geç) gelen öğrenciler derse girmek için ara verilmesini beklemek zorundadırlar. Mazeretsiz iki ders üst üste derse gel(e)meyen öğrenciler durumu açıklayan resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler bütün ödevleri ve sınavları kendi çabalarıyla ve başkalarından yardım almadan tamamlamak zorundadırlar. Aksine davranışlarda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesi hükümleri (bir veya iki yarı yıl uzaklaştırma cezası) uygulanır.  

Değerlendirme:

Ödevler : %25

Ara sınav : %25

Devam : %10

Final sınavı : %40

Toplam : %100