Ders kapsamında öğrencilere bilimsel ve kültürel miras, bilimsel ve kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi ve erişim, dijitalleştirme süreçleri, dijital içeriğin tanımlanması ve metadata uygulamaları, dijital varlık yönetimi, dijital koruma süreçleri, strateji ve standartlar, dijital içeriğin özgünlüğü, güvenilirliği, bütünleştirilmesi ve telif hakları üzerinde durulmaktadır. Ders içeriğinde ayrıca Türkiye’de kültürel miras ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesine yönelik durum ve örnek uygulamalar anlatılmaktadır.