Ders kapsamında öğrencilere, müze, müzecilik, müze türleri, müze kütüphaneleri, görsel sanatlar ve sanat kullanıcıları hakkında bilgi verilmektedir. Derste müze materyalleri (sanat koleksiyonları, harita, fotoğraf vb), bu malzemenin organizasyonu, dijitalleştirilmesi, dijital olarak arşivlenmesi, erişimi ve sunumu üzerinde durulmaktadır. Derste ayrıca sanal müzeler tanıtılmakta, bu merkezlerde verilen bilgi hizmetleri anlatılmaktadır.