Bu program; Türkçe olarak hazırlanmış Dijitalleştirmeye giriş, Dijitalleştirme ekipman ve yazılımı, Dijital kütüphanelerin temelleri, Dijital koleksiyonlar oluşturma, Dijital nesneleri tanımlama adlı konuları içermekte ve katılımcılara dijitalleştirme hakkında eğitim vermeyi amaçlamaktadır.