Bu derste kayıtlı bilginin düzenlenmesi ile ilgili süreçler uygulama ağırlıklı olarak işlenmektedir. Ders kapsamında kütüphaneler gibi bellek kurumlarında bilgi kaynaklarının düzenlenmesinde gerçekleştirilen uygulamalar ele alınmaktadır. Bu bağlamda bilgi kaynaklarının kataloglanması ve kataloglama ile ilgili süreçlerde kullanılan kurallar (ISBD, AACR2, MARC gibi) ele alınmaktadır.