Bu dersi amacı, öğrencilerin kullanıcı arayüz tasarımı kavramını ve bu kavramla ilişkili diğer temel kavramları bilmelerini, arayüz tasarımı yapabilmelerini ve arayüz tasarımını değerlendirebilmeleri sağlamaktır.