Dersin amacı, öğrencilerin bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramların diğer disiplinlerle ilişkisini, bilgi yönetimini etkileyen diğer disiplinlere ait gelişmeleri bilgibilim perspektifinden irdelemelerini sağlamaktır.