Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgi kaynaklarının tanımlanmasında kullanılan araçları kullanabilme, bu araçlar arasında karşılıklı işlerliği ve dönüştürmeyi sağlama gibi uygulamaya dönük becerilere sahip olmalarını sağlamaktır.