Dersin amacı; öğrencilerin, Öğretim Yönetim Sistemi'nin (ÖYS) ne olduğunu ve ÖYS ile ilgili temel kavramların neler olduğunu bilmelerini ve ÖYS'nin hangi amaçlarla, kimler tarafından, nasıl kullanıldığını kavramalarını sağlamaktır.