Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ile ilgili temel kavramlar, süreç, sorunlar, politikalar ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir.