Bu ders, enformasyon sistemleri ve enformasyon teknolojileri konusunda doğru ve akıllı kararlar alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Enformasyon teknolojileri, bir diğer deyişle bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamı ve amacı farketmeksizin her türlü örgüte/organizasyona iş süreçlerinin iyileştirilmesi/kolaylaştırılması anlamında katkı sağlayacaktır.