Bu kategoride Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Lisans ve Lisansüstü programlarda verilen derslere ait ev sayfaları bulunmaktadır.

Dersin amacı, öğrencilerin bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramların diğer disiplinlerle ilişkisini, bilgi yönetimini etkileyen diğer disiplinlere ait gelişmeleri bilgibilim perspektifinden irdelemelerini sağlamaktır.

Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel ve kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ile ilgili temel kavramlar, süreç, sorunlar, politikalar ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgi kaynaklarının tanımlanmasında kullanılan araçları kullanabilme, bu araçlar arasında karşılıklı işlerliği ve dönüştürmeyi sağlama gibi uygulamaya dönük becerilere sahip olmalarını sağlamaktır.